درمان بیماریهای زنان عفونت و از بین بردن کیست تخمدان و جلوگیری از بوجود آمدن مجدد کیست در تخمدان:

یک مشت نخودخام آبگوشتی را در یک لیتر آب بجوشانید وسپس صاف کنید داخل حمام در یک طشت بزرگ ریخته و آب داغ اضافه نمائید تا کل شکم را فراگیرد ۱۵ تا ۴۵ دقیقه در آن بنشینید هفته ای ۳ روز انجام دهید تا عظمت خدا در این درمان مشاهده کنید

استاد مهربانی